Author: iKe4975

Image

Laboratorija kreativnog preduzetništva 2021: otvoren poziv

15. maj 2021. LABORATORIJA KREATIVNOG PREDUZETNIŠTVA je program unapređenja preduzetničkih kapaciteta u kreativnim delatnostima. 

Image

Kultura, kreativnost i inkluzivni rast – UNESCO & Svetska banka

21. maj 2021. Predstavljen pozicioni papir o kreativnosti, kulturi i inkluzivnom rastu gradova koji su priredili UNESCO & Svetska banka u čijoj izradi je učestvovala saradnica Instituta

Image

Digital Glass Serbia – UN godina stakla

24. maj 2021. Ujedinjene nacije proglasile su prošle nedelje 2022. godinu Međunarodnom godinom stakla sa ciljem afirmacije staklarstva.

Image

Digitalno pripovedanje o staklu i kreativno preduzetništvo

14. maj 2021. U Zavičajnom muzeju predstavili smo koncept povezivanja digitalnog pripovedanja o paraćinskom staklu i  kreativnog preduzetništva.

Image

Naši inovativni projekti na međunarodnoj konferenciji

18. april 2021.  Naši inovativni projekti u oblasti kulturnog nasleđa predstavljeni na medjunarodnoj konferenciji Tehnološkog univerziteta na Kipru

Image

Završeno mapiranje kreativnog preduzetnišva u Pomoravlju

07. februar 2021. Mapiranje je pokazalo da su umetničko oblikovanje stakla i tekstila i arheogejming prioriteti za razvoj kreativnih industrija u Pomoravlju.

Image

Skrivena metrika ekonomike kulture

12. decembar 2020. Naučna saradnica Instituta dr Hristina Mikić održala je predavanje o skrivenoj metrici ekonomike kulture u okviru programa izložbe

Image

Svetsko kulturno nasleđe i kreativno preuzetništvo

20. decembar 2020. U zborniku renomiranog nemačkog izdavača naučnih monografija StudienVerlag objavljen je rad o efektima lokalteta svetske baštine

Image

Kulturno nasleđe u funkciji razvoja lokalnih zajednica

30. novembar 2020. Kroz tri modula realizujemo trening "Kulturna raznolikost u funkciji razvoja zajednice" za 24 predstavnika nevladinih organizacija. 

Image

U Muzeju nauke i tehnike izlozba “Privreda Paraćina”

27. februar 2020. U Muzeju nauke i tehnike 27. februara otvorena je izložba "Privreda Paraćina" koja će gostovati u ovom

Image

Oživi kulturno nasleđe kroz kreativno preduzetništvo u KC

15. novembar 2020. Pod sloganom "Oživi kulturno nasleđe kroz kreativno preduzetništvo" u okviru manifestacije

Image

izložba Privreda Paraćina u Kikindi

11. februar 2020. U galeriji Narodnog muzeja u Kikindi otvorena je izložba Zavičajnog muzeja Paraćin "Privreda Paraćina - od mlina do savremene industrije".