Ćulno nasleđe i pivarstvo na Simpozijumu u Zrenjaninu

Dr H. Mikić i dr D. Molnar na Simpozijumu piva, pivarske opreme i pivarstva predstavili rad Čulno nasleđe i pivarstvo.

U Zrenjaninu je od 25-28. oktobra održan V Naučno-stručni simpozijum sa međunarodnim učešćem “Pivo, pivarske sirovine i oprema” sa više od 40 međunarodnih i domaćih učesnika.

28.10.2022.