Category: dr Hristina Mikic

Image

CREATIVE GLASS LAB

Naš projekat pod pokroviteljstvom Međunarodnog komiteta za staklo - organizatora UN Međunarodne godine stakla 2022.

Image

Nova paradigma kreativne ekonomije

Iz štampe je izašla naučna monografija "Nova paradigma kreativne ekonomije" u izdanju KC "Miloš Crnjanski" i Instituta.

Image

Digital Glass na konferenciji “Kreativne industrije & Baština”

Dr Mikić predstavila inicijativu "Digital Glass Serbia" koja spaja nasleđe i kreativno preduzetništvo.

Image

Kreativne industrije u Jadransko-Jonskom regionu

Dr Mikić učesnik panela o mapiranju potencijala i izazova razvoja kreativnih industrija u Jadransko-Jonskom regionu.

Image

U Ženevi otvorena proslava Međunarodne godine stakla

Svečanom ceremonijom i konferencijom u zgradi Ujedinjenih nacija u Ženevi otvorena je Međunarodna godina stakla

Image

Tematski broj “Culture. Society. Economy. Politics”

dr Hristina Mikić ko-urednik međunarodnog časopisa "Culture.Society.Economy.Politics" posvećenog kreativnoj ekonomiji.

Image

Konferencija “Podržimo kreativne vrednosti” Privredne komore Vojvodine

dr Hristina Mikić na konferenciji o kreativnim industrijama Privredne komore Vojvodine.

Image

UNESCO: Promovisanje kreativnog preduzetništva

dr Hristina Mikić na UNESCO ResiliArt razgovoru gde će predstaviti naš program za razvoj kreativnog preduzetništva.

Image

Zrenjanin: “Pivarstvo i KI”

Na simpozijumu “Pivarstvo, pivarske sirovine i oprema” u Zrenjaninu predstavljene model povezivanja pivarstva sa kreativnim industrijama.

Image

Okrugli sto “Creative Economy in SEE”

U organizaciji Fakulteta za menadžment iz Bukurešta i Narodne banke Rumunije okrugli sto o kreativnoj ekonomiji u SEE.

Image

Laboratorija kulture 21

Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski” organizovao je konferenciju o inovacijama u sektoru kulture i budućnosti razvoja ove oblasti.

Image

U užem izboru za UNESCO-Bangladeš nagradu 2021

Naša inicijativa "Kreativno preduzetništvo: Srbija" u užem izboru za UNESCO-Bangladeš nagradu za kreativnu ekonomiju 2021.