Category: fer razvoj kreativne ekonomije

Image

Svetsko kulturno nasleđe i kreativno preuzetništvo

20. decembar 2020. U zborniku renomiranog nemačkog izdavača naučnih monografija StudienVerlag objavljen je rad o efektima lokalteta svetske baštine

Image

Kulturno nasleđe u funkciji razvoja lokalnih zajednica

30. novembar 2020. Kroz tri modula realizujemo trening "Kulturna raznolikost u funkciji razvoja zajednice" za 24 predstavnika nevladinih organizacija. 

Image

U Muzeju nauke i tehnike izlozba “Privreda Paraćina”

27. februar 2020. U Muzeju nauke i tehnike 27. februara otvorena je izložba "Privreda Paraćina" koja će gostovati u ovom

Image

Oživi kulturno nasleđe kroz kreativno preduzetništvo u KC

15. novembar 2020. Pod sloganom "Oživi kulturno nasleđe kroz kreativno preduzetništvo" u okviru manifestacije

Image

izložba Privreda Paraćina u Kikindi

11. februar 2020. U galeriji Narodnog muzeja u Kikindi otvorena je izložba Zavičajnog muzeja Paraćin "Privreda Paraćina - od mlina do savremene industrije".

Image

Izložba Privreda Paraćina u Šapcu

26. novembar 2019. U saradnji sa Kulturnim centrom Šabac gostovanje izložbe "Privreda Paraćina 

Image

Objavljena Filantropska agenda

30. decembar 2019. Trag fondacija u saradnji sa Koalicijom za dobročinstvo objavila je  Filantropsku agendu koja sadrži analizu i predloge za unapređenje poreskih 

Image

Završeno mapiranje kreativnog preduzetništva na Severu Crne Gore

1.novembar 2019. Završeno je mapiranje kreativnog preduzetništva na Severu Crne Gore  u okviru projekta "Kreativna Crna Gora"

Image

Izložba Privreda Paraćina u Petrovcu na Mlavi

5. novembar 2019. U saradnji sa Zavičajnim muzejom Petrovac na Mlavi gostovanje izložbe "Privreda Paraćina 

Image

Izložba Privreda Paraćina u muzeju u Ćupriji

10. oktobar 2019. Izložba "Privreda Paraćina - od mlina do industrije: sećanje za optimističnu budućnost" postavljena je u Muzeju

Image

Gostovanje izložbe Privreda Paraćina u Knjaževačkom muzeju

4. septembar 2019. U Zavičajnom muzeju Knjaževac otvorena je izložba "Privreda Paraćina" koja će u ovom muzeju gostovati do 26. septembra 2019.

Image

Završena Analiza krivotvorenja i piraterije u Srbiji

25. juli 2019. Završena je Analiza ekonomskih efekata krivotvorenja i piraterije u Srbiji za potrebe pregovaračkog poglavlja 20 koje se odnosi i na zaštitu intelektualne svojine.