Category: fer razvoj kreativne ekonomije

Image

Trening za Unesko IFCD

21. maj 2019. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka održan je trening posvećen razvoju projekata za Uneskov Međunarodni fond za kuturnu raznolikost.

Image

Trening Preduzetništvo u kulturi

21. april 2019. U saradnji sa fondacijom Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, CAAS je organizovao dvodnevni seminar iz preduzetništva u kulturi.

Image

Oživi stari Paraćin

15. decembar 2018. Na više od 12 lokacija u gradu uz pomoć aplikacije Paraćin mogu se u proširenoj stvarnosti videti nekadašnji izgled arhitekture starog Paraćina.

Image

Otvorena izložba “Privreda Paraćina”

23. novembar 2018. U kulturnom centru Paraćina, otvorena je izložba "Privreda Paraćina: od milna do savremene industrije" autora dr Hristine Mikić i Estele Radonjić-Živkov.

Image

Konferencija Ekonomija i kultura

30. oktobar 2018. U Zavodu za kulturu Vojvodine u Novom Sadu održana je konferencija na temu ekonomije i kulture.

Image

Kreativno preduzetništvo u Vojvodini

15. oktobar 2018. dr Hristina Mikić učestvovala je na okruglom stolu "Kreativno preduzetništvo u Vojvodini - aktuelni trenutak".