Institute for creative entrepreneurship and innovations

ABOUT INSTITUTE

Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije bavi se osnovnim i primenjenim istraživanjima i podsticanjem inovacionih aktivnosti u kreativnom sektoru.

PRINCIPALS

Sve aktivnosti instituta su zasnovane na opštevažećim, međunarodnim naučnim i profesionalnim standardima.

ACTIVITIES

Institut sprovodi eksperimentalna,  uzročno-komparativna, deskriptivna, korelaciona i istorijska istraživanja u oblasti ekonomike kreativnog sektora. U okviru programa #INOVACIJE realizuju se ogledni projekti generisanja, trasfera i primene naučnog i tehnološkog znanja u #kulturnim i  kreativnim delatnostima#kulturnom nasleđu.

IKPI

 

 

 

 

CONTACT

 

office@kreativnaekonomija.com

REFERENCES

Our activities, projects and donors