Biznis ideje za kreativno preduzetništvo u Ćupriji

27. juli 2021. Institut za kreativno preduzetništvo i Zavičajni muzej Paraćin održali prezentaciju projekta i kataloga kreativnih biznis ideja u Ćupriji.

Kreativnost inspirisana tradicijom

U prostorijama Muzeja Horeum Margi u Ćupriji održana je preznetacija projekta i razgovor o kreativnom preduzetništvu i kulturnom nasleđu. Uz pomoć Ambasade SAD u Beogradu, izrađene su smernice kako započeti biznis inspirisan kulturnim nasleđem, kao i katalog sa 40 savremenih poslovnih ideja u ovoj oblasti.

Na promociji se razgovaralo o tome kako kulturno nasleđe može postati inspiracija za mikro preduzetništvo, o rezultatima eksperimentalnog projekta koji je u ovoj oblasti sproveo Zavičajni muzej Paraćin, kao i koje aktivnosti očekuje ljubitelje kreativnih hobija i kreativne preduzetnike u Pomoravlju povodom Međunarodne godine stakla koja je proglašena za 2022.