Biznis ideje za kreativno preduzetništvo u Svilajncu

30. juli 2021. Institut za kreativno preduzetništvo i Zavičajni muzej Paraćin održali prezentaciju projekta i kataloga kreativnih biznis ideja u Svilajncu.

Kreativnost inspirisana tradicijom

U saradnji sa Prirodanjčkim centrom Svilajnac održana je preznetacija projekta i razgovor o kreativnom preduzetništvu i kulturnom nasleđu.

Na promociji se razgovaralo o tome kako kulturno nasleđe može postati inspiracija za mikro preduzetništvo, o rezultatima eksperimentalnog projekta koji je u ovoj oblasti sproveo Zavičajni muzej Paraćin, kao i na koji način javne ustanove kulture i lokalne samouprave mogu podržati razvoj kreativne zajednice na svojoj teritoriji.