Kreativno preduzetništvo u Vojvodini

15. oktobar 2018.

dr Hristina Mikić učestvovala je na okruglom stolu “Kreativno preduzetništvo u Vojvodini – aktuelni trenutak”. Događaj su organizovali NS Market i Unija poslodavaca Vojvodine sa namerom da na jednom mestu okupe stvaraoce i preduzetnike, predstavnike institucija koje pružaju podršku u ovoj oblasti i stručnjake koji u svom fokusu imaju kreativno preduzetništvo.