Category: kreativno preduzetnistvo

Image

Podrška izvrsnosti, kreativnosti i tradiciji: ključna za Paraćinsko staklo

Kroz dve sesije, Forum je dao uvid u interrelacije kulturnog nasleđa i kreativne ekonomije u oblasti staklarstva.

Image

Creative Glass Forum pod pokroviteljstvom IYOG 2022

16. novembra 2022. godine na Ekonomskim fakultetom u Beogradu forum o tradiciji staklarstva i kreativnoj ekonomiji.

Image

Ćulno nasleđe i pivarstvo na Simpozijumu u Zrenjaninu

Dr H. Mikić i dr D. Molnar na Simpozijumu piva, pivarske opreme i pivarstva predstavili rad Čulno nasleđe i pivarstvo.

Image

Promocija Limesa: rad o Digital Glass Serbia

Predstavljen tematski broj časopisa Limes "Kreativne industrije i baština" sa našim prilogom o inicijativi Digital Glass Serbia.

Image

Radionica ecovanja stakla

Druga radionica u okviru Creative Glass Lab-a posvećena ecovanju stakla, gde su se polaznici oprobali u ovoj tehnici iz 19. veka.

Image

Redizajn stakla pop-up intervencijama

Na prvoj radionici Creative Glass LAB-a polaznici su osmilili svoje čaše.

Image

“Paraćinska nostalgija”

Premijerno predstavljanje vintage mini kolekcije presovanog i duvanog stakla Srpske fabrike stakla Paraćin “Paraćinska nostalgija”

Image

Digital Glass na konferenciji “Kreativne industrije & Baština”

Dr Mikić predstavila inicijativu "Digital Glass Serbia" koja spaja nasleđe i kreativno preduzetništvo.

Image

Kreativne industrije u Jadransko-Jonskom regionu

Dr Mikić učesnik panela o mapiranju potencijala i izazova razvoja kreativnih industrija u Jadransko-Jonskom regionu.

Image

U Ženevi otvorena proslava Međunarodne godine stakla

Svečanom ceremonijom i konferencijom u zgradi Ujedinjenih nacija u Ženevi otvorena je Međunarodna godina stakla

Image

Tematski broj “Culture. Society. Economy. Politics”

dr Hristina Mikić ko-urednik međunarodnog časopisa "Culture.Society.Economy.Politics" posvećenog kreativnoj ekonomiji.

Image

Konferencija “Podržimo kreativne vrednosti” Privredne komore Vojvodine

dr Hristina Mikić na konferenciji o kreativnim industrijama Privredne komore Vojvodine.