Svetsko kulturno nasleđe i kreativno preuzetništvo

20. decembar 2020. U zborniku renomiranog nemačkog izdavača naučnih monografija StudienVerlag objavljen je rad o efektima lokalteta svetske baštine na razvoj kreativnog preduzetništva i lokalnog turizma. Istraživanje ispituje ove efekte na primeru lokaliteta Gamzigrad – Romulijana.