LAB Program 2021

PONEDELJAK 31. MAJ 2021. 

10.00h-11.15h

Estela Radonjić-Živkov, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Kulturno nasleđe i njegove vrednosti: kreativnost u službi zaštite nasleđa

Opis treninga

Cilj treninga  je da polaznici steknu uvid u vrednosti kulturnog nasleđa i tradicionalnih kulturnih izraza koji ih okružuju. Polaznici će se upoznati sa osnovama procesa vrednovanja kulturnog nasleđa, sa akcentom na prepoznavanju vrednosti nepokretnih kulturnih dobara, pokretnih artefakata, kao i vrednosti nematerijalnog nasleđa. Na pravi način prepoznato kulturno nasleđe čini korpus vrednosti koje lokalna zajednica i preduzetnici mogu odgovorno koristiti kao potencijal održivog razvoja.

Veštine

Polaznici će pohađanjem treninga steći znanja o osnovnim vrednostima tradicionalnih kulturnih izraza, saznanja o prepoznavanju autentičnih vrednosti i uočavanja razlika između autentičnog nasleđa i loše imitacije, steći znanja o procesu vrednovanja i zaštite kulturnog nasleđa kroz različite modele i aktivnosti.

11.15h-11.35h

Tijana Pešić, Zavičajni muzej Paraćin

Kulturno nasleđe Pomoravlja

Prezentacija slojeva kulturnog nasleđa Pomoravlja i njegovih vrednosti. Koji elementi i simboli mogu poslužiti kao inspiracija za razvoj kreativnog preduzetništva?

12.00h-12.30h

Pauza za osveženje

12.30h-13.30h

Estela Radonjić-Živkov & Hristina Mikić

Kulturno nasleđe i kreativno preduzeništvo: kreativnost inspirisana tradicijom

Opis treninga

Realizacija treninga ima za cilj da učesnike upozna sa primerenom upotrebom kulturnog nasleđa u razvoju kreativnog preduzetništva. Trening će učesnicima pružiti odgovore na sledeća pitanja: Na koji način slojevi kulturnog nasleđa mogu da budu inspiracija stvaranju novih usluga i proizvoda? Koje su zakonske obaveze lica koja koriste ime, lik i izgled kulturnog dobra u komercijalne svhre? Šta je “kulturno prisvajanje” i primerena atribucija kulturnog nasleđa? Kako uspostaviti saradnju sa nadležnim ustanovama zaštite? Kakva je interakcija kreativnog preduzetništva, nematerijalnog kulturnog nasleđa i zanata? Šta je važno za razvoj premijum kreativnih proizvoda i usluga? Koje je tržište za plasman ovih proizvoda i usluga? Postoje li etno proizvodi i kakve oni veze imaju sa kulturnim nasleđem? Kako izgleda istraživanje kulturnog nasleđa i njegovih narativa iz perspektive razvoja kreativnog preduzetništva? Kako kroz kreativno preduzetništvo očuvati vrednosti i značenja kulturnog nasleđa? Koja je društvena uloga kreativnih preduzetnika u očuvanju kulturnog nasleđa?

Veštine

Učesnici će ovladati znanjima neophodnim za razvoj premijum kreativnih proizvoda i usluga koji su inspirisani kulturnim nasleđem i upoznaće se sa različitim modelima integracije lokalnog kulturnog nasleđa u kreativno preduzetništvo. Polaznici će unaprediti svoja znanja o pravno administrativnim zahtevima za izradu ovakvih proizvoda, sa konceptom primerene upotrebe kulturnog nasleđa, ali i svojom društvenom ulogom u očuvanju baštine.

13.30-14.00h

Mina Miladinović

Koko daš

“Koko Daš”  je dizajnerski studio koji se bavi pretežno scenografijom, izradom scenskog dekora, dizajnom izloga, tematskom dekoracijom različitih vrsta prostora. Najzastupljeniji materijal je papir, čijim oblikovanjem nastaju različite forme, od minijatura do velikih dimenzija.

@kokodasbyMina

Foto: Koko daš

14.00-14.30h

Mirjana Starčević

Glinka

Glinka je domaći brend saksija koji predstavlja spoj starog zanata i modernog dizajna. Glinka saksije su nastale spontano iz želje da ulepšaju prostor svakog zaljubljenika u enterijer i biljke. Sve saksije su izrađene ručno tehnikom oblikovanja gline na točku i ofarbane kvalitetnim ekološkim bojama.

www.glinka.rs 

Foto: GLINKA

14.30-15.00h

Miroslav Kuburić (tbc)

“BOJKOVČANKA” I MUZEJ SRPSKE ŠLJIVOVICE

Zamišljena kao univerzalni srpski suvenir vrhunskog kvaliteta i etno prizvuka, rakija Bojkovčanka osnovana je 1985.god. u Valjevskoj Mionici. Imenu “Bojkovčanka” kumovao je srpski grafičar Veljko Mihajlović koji joj je dao ime po nekadašnjem nazivu obližnjeg brda. I tako je od 1985.god. do danas Bojkovčanka prevalila put od lokalnog etno suvenira do modernog neponovljivog brenda, zadržavajući svoj nadasve nenadmašan kvalitet stare srpske šljivovice.

http://quburich.rs

Foto: Destilerija i muzej rakije "Bojkovčanka"

UTORAK 1. JUNI 2021. 

10.00h-10.45h

Hristina Mikić, Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije

Kreativno preduzetništvo: kako do dobrog proizvoda i usluge?

Opis treninga

Cilj treninga  je da polaznici steknu uvid u glavne karakteristike kreativnog preduzetništva i segmentaciju proizvoda i usluga u kreativnoj ekonomiji. Polaznici će biti upoznati sa osnovama razvoja premijum kreativnih proizvoda i usluga, kao i inovacijama koje potiču iz lokalnog kulturnog nasleđa, procesom njihove transformacije u ekonomski održiv poduhvat, i glavnim zahtevima koji se pred ove proizvode/usluge postavljaju. Trening će pokušati da odgovori na sledeća pitanja: Kako razviti dobar kreativni proizvod i uslugu? Kako dopreti do tržišnih niša? Kako ostvariti stabilan odnos sa kupcima/korisnicima? Koje su karakteristike ekonomski održivih preduzetničkih poduhvata u kreativnim delatnostima? Koji su poresko-ekonomski uslovi za realizaciju kreativnog preduzetništva?

Veštine

Polaznici će pohađanjem treninga steći znanja i biti u mogućnosti da samostalno razvijaju mikro inovacije u kreativnim delatnostima. Savladavanje treninga će im omogućiti da bolje shvate potrebe korisnika, tržišnu strukturu kreativne ekonomije, kao i karakteristike uspešnih prozvoda i usluga, i ovo znanje primene samostalno u svom radu. Polaznici će steći i neophodna poresko-ekonomska znanja za vođenje mikro preduzeničkih inicijativa u kreativim delatnostima.

10.45h-11.15h

Ana Ljubinković

modni brend Ana Ljubinković

Ana Ljubinković, modni dizajner inspirisana je različitim simbolima iz arhitekture i nasleđa. Dobitnica je brojnih nagrada za modni dizajn, dok njene modele nose Lady Gaga, Miley Cyrus i Paloma Faith…

https://www.ana-ljubinkovic.com/

Vlasništvo fotografije: Ana Ljubinković

11.15h-11.45h

Antea Arizanović

REMAKE

Antea Arizanović i Jovana Božović kreativnim intervencijama oživljavaju stare predmete i daju im novi senzibilitet. Porcelanske šoljice, čaše i bokali sa prepoznatljivim natpisima, rokovnici, bedževi i drugi ukrasi za kuću deo su Remake familije.

https://www.remakehome.net/

Foto: REMAKE

11.45h-12.15h

Pauza za osveženje

12.15-12.45h

Mario Milaković

Yugodom – Boravišni muzej

Yugodom je boravišni muzej osnovan je 2013. godine. Njegov osnivač je dizajner i kolekcionar Mario Milaković. Mario je zaljubljenik u jugoslovensku modernu i kolekcionar nameštaja i pokućstva iz jugoslovenskog perioda, a kada je zbirka imala dovoljan broj eksponata, fomirana je muzejska kolekcija. Svoju preduzetničku ideju Mario je započeo kao eksperiment, tako što je uredio jednu sobu u svom stanu u duhu moderne, sa nameštajem koji je posedovao, a koji je proizveden u SFRJ.

www.yugodom.com

Foto: Monika Pavlović

Digitalni marketing i komunikacija kreativnog preduzetništva

Opis treninga

Trening se sastoji iz tri celine: Uvodnog dela (upoznavanje sa polaznicima, stepenom poznavanja i ličnog korišćenja digitalnih kanala komunikacije, kao i kratko uvodno izlaganje o razvoju komunikacija uporedo sa razvojem tehnologija, radi razumevanje suštine digitalnog pristupa)

Planiranje i realizacija digitalne komunikacije: cilj, smisao, timeline, realizacija i evaluacija digitalne komunikacije (definisanje ciljne grupe, ključnih poruka, jezika – načina obraćanja, izbor digitalnih komunikacijskih kanala)

Digitalni marketing je – kao deo digitalne komunikacije – neophodan radi povećanja vidljivosti, većeg dosega u ciljnim grupama, pozicioniranja na tržištu i razvoju prodajnih kanala, pa ćemo ga obraditi i u kratkom odvojenom segmentu

Veštine

Komunikacije su, u prethodnih par decenija, postale ključna veština preduzetnika i menadžera, kako u rukovođenju sopstvenim preduzećem (interna komunikacija) tako i u pozicioniranju proizvoda I usluga na tržištu (eksterna komunikacija). Odavno nije dovoljno proizvesti proizvod ili kreirati uslugu po “sopstvenoj meri i ideji” – tržišta su preplavljena proizvodima i uslugama, pogotovo na internetu.

Polaznici će naučiti osnove korišćenja digitalnih komunikacijskih  kanala u poslovne svrhe (što je sasvim različito od ličnog korišćenja u svrhe informisanja, interakcije i zabave; kako da izdvoje svoj proizvod/uslugu u digitalnom svetu, kako da detaljno definišu ciljne grupe kojima se obraćaju, razumevajući njihov životni stil, navike i  potrebe i kako da do njih dopru na najefikasniji način, održivim korišćenjem resursa (ljudskih, vremenskih, finansijskih).

Ovo tim pre što govorimo o kreativnom preduzetništvu pa je očekivano da I komunikacija bude takva. U delu treninga osvrnućemo se na promene koje je i u poslovanje i u komunikacije unela pandemijska kriza COVID19, jer će neke od njih ostati trajne, obzirom da su umnogome promenile percepciju i navike ljudi kada su u pitanju njihove želje i potrebe, ali i kada je u pitanju prijem i razumevanje poruka marketinških komunikacija.

SREDA 2. JUNI 2021. 

10.00-15.00H 

Dušanka Gojić, Ivana Samardžić, Hristina Mikić

Flower dizajan: cveće kao inspiracija za kreativno preduzetništvo

Opis radionice

Radicona cvetnog dizajna se sastoji iz tri dela – teorijskog, tehničkog i praktičnog. U uvodnom predavanju će se govoriti o istorijskom razvoju cvećarstva od drevnih civilizacija do savremenog doba – promenama u nameni i stilovima cvetnih aranžmana, pojavi profesionalizacije uzgoja i aranžiranja cveća, zanimljivim fenomenima vezanim za cveće, poreklu naziva i simboličkog značenju cveća, osnovnim stilovima i terminima u cvećarstvu. U tehničkom delu polaznici će saznati kako pokrenuti i oblikovati originalni preduzetnički poduhvat sa cvećem, koji su resursi potrebni i koje tržišne niše postoje. Potom će se kroz praktične savete i primere govoriti o načinima izrade cvetnih aranžmana, potrebnim materijalima, trikovima za održavanje i aranžiranje cveća.

Praktični deo se sastoji od DIY radionice izrade cvetnih aranžmana. Polaznici će u manjim grupama raditi na izradi cvetnog aranžmana uz podršku mentora. Tehnike koje će biti predstavljene na radionici doprineće boljem razumevanju različitosti buketa, mogućnostima kombinovanja cvetova i lišća, njihovih tekstura i boja. Takođe, predstaviće se jednostavni trikovi za za što uspešniju i kreativniju prezentaciju cvetnih kreacija koje se mogu uraditi u kućnim uslovima uz minimalne troškove.

Teme koje obrađuje radionica: Upotreba i kultivacija cveća kroz istoriju // Simbolički jezik cveća (florografija) // Osnovni pojmovi i termini u cvetnom dizajnu // Osnovni stilovi cvetnih aranžmana // Dizajn cveća i kretaivno preduzetništvo

Veštine

Radionica ima za cilj da omogući učesnicima usvajanje osnovnih znanja o teorijskim postulatima floristike, sticanje uvida u načine i mogućnosti za realizuju biznis ideja u oblasti cvećarstva i cvetnog dizajna. Kroz kreativni proces izrade cvetnih aranžmana učesnici razvijaju praktična znanja i iskustva u cvetnom dizajnu. Polaznici će na radionici steći jednostavna pravila, aktuelne tehnike i pristupe savremenog flower design-a i dobiti podsticaje za kreativno osmišljavanje, kombinovanje i prepoznavanje šarolikih mogućnosti biljaka za kreiranje cvetnih aranžmana.

ČETVRTAK 3. JUNI 2021. 

10.00-15.00H

Tatjana Tubica, Mast.tehnol.ing.

(RE)DIZAJN OD VUNE I TEKSTILA

Opis radionice


Realizacija radionice ima za cilj ovladavanje tehnikom suvog filcanja u cilju recikliranja, ukrašavanja i izrade upotrebnih predmeta vunom. U prvom delu radionice polaznići će biti upoznati sa vunom, obnovljivom, prirodnim i lako dostupnim sirovinom. Na  različitim uzorcima moći će da se upoznaju sa razlikama u kvalitetu u zavisnosti od biološkog i geografskog porekla vune. Predavanje će obuhvatiti tehnologiju obrade vune od striganja, preko pranja, vlačenja, češljanja, bojenja I pripreme za filcanje. U drugom delu radionice, polaznici će se upoznati sa priborom za rad I po izboru motiva iz kulturnog nasledja Pomoravlja, uz mentorski nadzor, otpočeće realizaciju svoje ideje. Polaznicima će biti omogućeno da tehnikom suvog filcanja ukrase platnene torbe, naprave nakit od vunenih kuglica ili promo proizvod sa motivima kulturnog nasledja Pomoravlja.   Radionice se realizuju u formi grupnog rada. Jedan trener će raditi sa 5-7 učesnika uz mentorsku podršku. Osim ovladavanja tehnikom filcanja cilj je i da se kroz kreativne aktivnosti ostvari pozitivna radna atmosfera, učesnici motivišu da istražuju kulturno nasleđe i kreiraju originalne motive, bilo ukrašavanjem novih ili recikliranjem starih odevnih I upotrebnih predmeta.

Teme koje obrađuje radionice:  Vuna kao obnovljiva prirodna sirovina // Načini obrade vune// Bojenje vunenih vlakana // Pravilan izbor motiva // Suvo filcanje vune // Fiksiranje // Ukrašavanje odevnih I upotrebnih predmeta// Reciklaža odevnih I upotrebnih predmeta

 

Veštine


Filcanje je najstarija  tehnika proizvodnje vunenih materijala. Radionice učenja ove tehnike razvijaju maštu, kreativnost i motoriku. Kroz kreativne radne aktivnosti učesnici će se naučiti da razlikuju vunu po finoći I poreklu, da rade sa vunom pristupajući joj na odgovarajući način, da filcaju tehnikom suvog filcanja kao I da stečena znanja I veštine primene ukrašavajući  razne predmete.

PETAK 4. JUNI 2021. 

10.00-15.00h

Biljana Marinkov, radionica DekuPI

DEKUPAŽ: PERSONALIZOVANO NASLEĐE POMORAVLJA

Opis radionice


Uvodno predavanje o dekupaž tehnici i njenom istorijskom razvoju i upotrebi. Kratko upoznavanje učesnika Laboratorije sa razvojnem DekuPI radionice iz Pirota I razvojem tržišta za dekupaž predmete inspirisane motivima sa Pirotskog ćilima.

Realizacija radionice ima za cilj ovladavanje dekupaž tehnikom. U prvom delu radionice radi se priprema predmeta. Bojenje akrilnom bojom, sušenje i šmirglanje. U drugom delu radionice radi se lepljenje papirnih motiva, višeslojno lakiranje i sušenje, čime se obezbeđuje postojanost. Koriste se personalizovani motivi inspirisani kulturnim nasleđem Pomoravlja u boji štampani na papiru. Radionice se realizuju u formi grupnog rada. Jedan trener će raditi sa 12-15 učesnika uz mentorsku podršku. Osim ovladavanja tehnikom dekupaž dekoracije cilj je i da se kroz kreativne aktivnosti ostvari pozitivna radna atmosfera, učesnici motivišu da istražuju kulturno nasleđe i kreiraju originalne dekupaž motive.

Veštine


Dekupaž je tradicionalna tehnika ukrašavanja predmeta bojenjem, lepljenjem motiva i lakiranjem. Radionice učenja ove tehnike razvijaju maštu, kreativnost i motoriku. Kroz kreativne radne aktivnosti učesnici će upoznati dekupaž tehniku direktno je primenjujući za ukrašavanje nekog predmeta. Ovladaće upotrebom materijala za dekupaž i samom tehnikom. Polaznici će koristiti specifične motive inspirisane kulturnim nasleđem Pomravlja i raznovrsne upotrebne predmete, što će im omogućiti da kasnije dalje se usavršavaju kroz rad i da im dekupaž postane neka buduća poslovna ideja.

PONEDELJAK 7. JUNI 2021. 

10.00-15.00H

Tanja Šaban

Art Glass: redizajn i oslikavanje stakla

Opis radionice


Realizacija radionice ima za cilj ovladavanje tehnikom redizajna starog stakla i oslikavanjem stakla kao vida dekoracije. U prvom delu radionice učesnici će se upoznati sa staklom kao materijalom, kao i procesu njegove proizvodnje i dekoracije.  U drugom delu radionice, polaznici će se upoznati sa priborom za rad i po izboru motiva iz kulturnog nasledja Pomoravlja, uz mentorski nadzor, otpočeće realizaciju svoje ideje. Polaznicima će biti omogućeno da tehnikama redizajna i dekoracije stakla ukrase  predmete od stakla sa motivima kulturnog nasledja Pomoravlja. Radionica se realizuje u formi grupnog rada.

Veštine


Radionice učenja ove tehnike razvijaju maštu, kreativnost i motoriku. Kroz kreativne radne aktivnosti učesnici će se naučiti o procesu redizajna i oslikavanja stakla, rade sa predmetima od stakla i bojama za staklo i porcelan.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Realizaciju Laboratorije kreativnog preduzetništva 2021. finansijski je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u sklopu projekta “Podsticanje kreativnog preduzetništva u Pomoravlju”.