Trening za OCD – kreativnost inspirisana tradicijom

16. juni 2021. U okviru projekta Kulturno nasleđe u funkciji razvoja lokalnih zajednica, održan je novi ciklus treninga za OCD i aktivističke grupe.

Kreativnost inspirisana tradicijom i razvoj lokalne zajednice

Za 15 predstavnika organizacija civilnog društva i aktivističkih grupa održana je serija predavanja i radionica o kreativnom preduzetništvu sa fokusom na kreativnost inspirisanu tradicijom. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pojmom, oblicima, okvirom za održivost kulturnog nasleđa, pojmovima sličnim kreativnom preduzetništvu i različitim konceptima i karakteristikama kreativnog preduzetništva. Trening je održan u okviru projekta Grupe 484 i Fondacije Jelena Šantić “Interkulturalnim dijalogom za EU”.

Na studiji slučaja zaštite i zagovaranja revitalizacije industrijskog nasleđa u Paraćinu, učesnicima je prikazan primer stvaranja održivog modela razvoja projekta u oblasti kulturnog nasleđa i njegova nadogradnja kroz kreativno preduzentištvo. Određeni deo treninga realizovan je u vidu radionice – gde su učesnici imali priliku da prodiskutuju svoje projekte i dobiju smernicama za njihovo unapređenje i faznu realizaciju.