Oživi stari Paraćin

15. decembar 2018.

Na više od 12 lokacija u gradu uz pomoć aplikacije Paraćin mogu se u proširenoj stvarnosti videti nekadašnji izgled arhitekture starog Paraćina. Autori koncepta “Oživi stari Paraćin” su dr Hristina Mikić, Estela Radonjić-Živkov i Slobodan Jelisavčić.