Ekseprimentalni projekat revitailzacije staklarstva kroz laboratoriju za kreativno staklo, sa ciljem ispoljavanja kreativnosti, sticanja znanja o staklu i savladavanja tehnika ručne obrade i dekoracije stakla, kao i razvoja kreativnog preduzetnišva zasnovanog na principima cirkularnosti.

Period realizacije: 2021-2022.
Partneri: IYOG 2022 – International Commission on Glass

#INOVACIJE #ISTRAŽIVANJE