Pilot projekat o sprovođenju kulturih indikatora u vezi sa ciljevima održivog razvoja – Culture 2030 Indicators podrazumeva prikupljanje i analizu podataka prema metodologiji i definicijama Culture 2030 Indicators u Republici Srbiji. Reč je o ekperimentalnom projektu razvoja modela za multisekroske indikatore praćenja razvoja kreativnog sektora na lokalnom nivou, na primeru grada Leskovca. Indikatori treba da posluže da se razviju lokalne politike zasnovane na činjenicama i oblikuje lokalni strateški razvoj  kulture na održivim osnovama.

Period realizacije: 2021-2022.
Partneri: UNESCO, Ministarstvo kulture i javnog informisanja, Grad Leskovac &
                 Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Republički zavod za statistiku

#INOVACIJE #ISTRAŽIVANJE