Digitalna transformacija kulturnog nasleđa obuhvata istraživanje, izradu koncepta, rekonstrukciju in situ gradske arhitekture Paraćina na 12 lokacija, gde se u proširenoj stvarnosti preklapaju trenutni objekti i nekadašnja arhitektura starog Paraćina.

Projekat finansirali: Zavičajni muzej Paraćin, Opština Paraćin, Ministarstvo kulture i informisanja, CRH (Srbija) doo.

Period realizacije: 2018.

#INOVACIJE