Multimedijalni projekat o ekonomskoj perspektivi razvoja kreativnog preduzetništva u Srbiji od početka 19. veka do današnjih dana – prikupljanje građe, istraživanje, interpretacija, razvoj koncepta vizuelizacije prikupljene građe.

Period realizacije: 2021 – u toku.

#ISTRAŽIVANJA