Istraživanje kreativnih industrija na Severu Crne Gore (Bijelo Polje, Mojkovac, Berane i Petnjica) i procena kapaciteta za dalji razvoj i kolaborativne oblike rada.

Finansijeri: UNDP Montenegro, program “Kreativna Crna Gora”

#ISTRAŽIVANJE