Inicijativa “Kreativno preduzetništvo Srbija” ⌈”Creative Entrepreneurship Serbia”⌋ posvećena je podsticanju i osnaživanju kreativnog preduzetništva u Srbiji. Inicijativa je zasnovana na principima jednakih  kulturnih i ekonomskih mogućnosti za sve. Centralna komponenta programa je Laboratorija kreativnog preduzetništva podržana nizom javno-zagovaračkih aktivnosti (Forum kreativne ekonomije, Škola kreativne ekonomije, konferencije i debate) koje se u kontinuitetu sprovode od 2015. godine. Do sada je bila realizovana u Pirotu, Nišu, Kikindi i Paraćinu.

Svrha inicijative je unapređenje ekonomskih znanja o kreativnoj ekonomiji i zaštiti raznolikosti kulturnih izraza na preduzetničkom nivou i na nivou javnih politika. Kroz različite programe i aktivnosti učestvovalo je više od 5000 učesnika, dok je skoro 350 preduzetnika, hobista i kreativaca unapredilo svoja znanja i veštine kroz obuku, treninge, mentorsku i savetodavnu podršku u oblasti kreativnog preduzetništva.

U 2021. godini, inicijativa se našla među pet finalista UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman nagrade za kreativnu ekonomiju 2021.

Period realizacije: 2015- u toku

#ISTRAŽIVANJE #INOVACIJE