Projekat obuhvata mapiranje kreativnih industrija u ovom regionu, procenu njihovih kapaciteta i potreba za unapređenjem rada, izradu kataloga biznis ideja u kreativnim industrijama i organizaciju Laboratorije kreativnog preduzetništva inspirisanu elementima i simbolima kulturnog nasleđa ovog kraja u saradnji sa Zavičajnim muzejom Paraćin.

Period realizacije: 2020-2021.
Projekat finansiran grantom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

#ISTRAŽIVANJA #PREDUZETNIŠTVO