Projekat “Nova paradigma kreativne ekonomije” bavi se preispitivanjem uloge kulturnih resursa i kreativnosti u oblikovanju novih društvenih i ekonomskih struktura koje se zasnivaju na konceptu fer razvoja.  Projekat ispituje promene u paradigmi kreativne ekonomije iz multidisciplinarne perspektive (ekonomije, prava, urbanizma, medicine, teorije umetnosti, sociologije, menadžmenta kulture) sa ciljem da se stvori novi fond znanja  o kreativnim fenomenima, i njihovoj ulozi u širem okruženju.

Finalna studija treba da pruži inovativna znanja i poglede na razvoj kreativne ekonomije i društva u 21. veku, kao i da podstakne istraživače, naučne radnike, kulturne poslenike i donosioce odluka na drugačije promišljanje o ulozi kulture i kreativnosti u oblikovanju održivog i humanijeg društva i ekonomije.

Period realizacije: 2022
Donator: Sekretarijat za kulturu AP Vojvodine //
zajednički projekat sa Kulturnim centrom Vojvodine “Miloš Crnjanski”, Novi Sad

#ISTRAŽIVANJE