Privreda Paraćina: od mlina do savremene industrije: Sećanje za optimističnu budućnost obuhvata istraživanje, izradu koncepta i kreiranje multimedijalnu izložbe  o privredi Paraćina od početka 19. veka do današnjih dana.


Projekat finansirali: Zavičajni muzej Paraćin, Opština Paraćin, Ministarstvo kulture i informisanja, CRH (Srbija) doo
period realizacije: 2018.

#INOVACIJE