Projekat ima za cilj da kroz inovativne digitalne alate sistematizuje i dopuni postojeću i stvori novu digitalnu dokumentaciju o privrednom nasleđu u oblasti staklarstva, učini je vidljivom i dostupnom stručnoj i široj javnosti. Kroz kulturne i digitalne narative “oživeće” se staklarska praksa i tradicija u virtuelnom okruženju. Upoznajući se sa tehnikom, tehnologijom, kao i specifičnim dometima staklarstva, primarni cilj platforme “Digital Glass Serbia” (Digitalno staklo Srbija)  je da inspiriše i pokrene revitalizaciju umetničkog oblikovanja stakla, kao digitalnu umetnost inspirisanu staklom i njen dalji razvoj kroz Art&Glass laboratoriju kreativnog preduzetništva© i doprinese stvaranju nove generacije dizajnera stakla, kreativnih preduzetnika i digitalnih umetnika.

U prvoj fazi aktivnosti su posvećene digitalizaciji dokumentacije o staklarstvu koje se razvijalo u Paraćinu sa ciljem da se postave temelji i razvoju inovativni alati za digitalizacije industrijskog nasleđa u oblasti staklarstva kao bitnog faktora preventivne zaštite, obezbeđivanja bolje vidljivosti stakla,  kvalitetnije izučavanje i prezentaciju staklarske tradicije i prakse u Srbiji, kroz rad Srpske fabrike stakla.

Period realizacije: 2021-2022.
Donator: Ministarstvo kulture i javnog informisanja // zajednički projekat sa Zavičajnim muzejom Paraćin

#INOVACIJE #ISTRAŽIVANJE #PREDUZETNIŠTVO