Kreativno preduzentništvo i Agenda 2030 bavi se analizom uticaja kreativnog preduzetništva na ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u okviru Agende 2030.

Period realizacije: 2019- u toku.

 

#ISTRAŽIVANJA