Studija Svetske banke o kreativnim industrijama obuhvata ekonomsku analizu kreativnih industrija u periodu 2014-2017, procenu osnovnih makroekonomskih agregata u ovoj oblasti, izvoznih performansi i strukturu brzorastučih kreativnih firmi.

Deo rezultata istraživanja publikovan je u naučnom radu Mikić, H., Radulović, B. and Savić, M. (2020) Creative industries in Serbia: Methodological approaches and economic contribution, Ekonomika preduzeća 3-4. 

Period realizacije: 2018.

#World Bank