Studija Svetske banke o kreativnim industrijama obuhvata ekonomsku analizu kreativnih industrija u periodu 2014-2017, procenu osnovnih makroekonomskih agregata u ovoj oblasti, izvoznih performansi i strukturu brzorastučih kreativnih firmi.

Period realizacije: 2018.

#World Bank