Umetničko tržište u Srbiji posvećeno je istraživanju ekonomskih aspekata  tržišta savremene umetnosti u periodu 2014-2018. i definisanju inicijalnih preporuka za njegovo unapređenje.

period realizacije: 2019.

#World Bank