Žene u kreativnim industrijama

Istraživanje je posvećeno analizi polne strukture u kreativnim industrijama, kao i rodnom jazu koji postoji u različitim oblastima kreativnih industrija.

#ISTRAŽIVANJA