Trening Preduzetništvo u kulturi

21. april 2019.

saradnji sa fondacijom Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, CAAS je organizovao dvodnevni seminar iz preduzetništva u kulturi.dr Hristina Mikić održala je predavanje i radionicu na temu održivog finansiranja i monetarizacije preduzetničkih poduhvata u kulturi. 

 

photo credit: CAAS