Završeno mapiranje kreativnog preduzetništva na Severu Crne Gore

1.novembar 2019.

Završeno je mapiranje kreativnog preduzetništva na Severu Crne Gore  u okviru projekta “Kreativna Crna Gora” koji realizuju UNDP & Minstarstvo kulture Crne Gore. Istraživanje je obuhvatilo mapiranje kapaciteta za kreativnog preduzetništva u opštinama Bijelo Polje, Mojkovac, Berane i Petnjica sa preporukama za dalji razvoj kreativnog sektora na Severu Crne Gore.