“Privreda Paraćina” u Ćupriji

Izložba “Privreda Paraćina – od mlina do industrije: sećanje za optimističnu budućnost” postavljena je u Muzeju “Horreum Margi – Ravno” u Ćupriji do 18.10. kada nastavlja svoj put dalje.