Šta radimo.   

                                

demo06-h1

Digitalna transformacija

Razvoj koncepta digitalne transformacije, humanizacija digitalnih rešenja u kulturi, UX i UI rešenja za projekte sa kulturnim sadržajima. 

 

#digitalnatransformacija #inovacije

demo06-h1

Privredno

nasleđe

Istraživanje i dokumentovanje lokalnog privredog nasleđa, savremena interpretacija, razvoj kreativnog preduzetništva inspirisanog resursima industrijskog nasleđa. 

 

#industrijskonasleđe

demo06-h1

Kreativno preduzetništvo

Rekognisticiranje, mapiranje i analiza kreativnog preduzetništva, podrška institucijama u kreiranju inovativnih rešenja i programa za razvoj kreativnog preduzetništva, evaluacija. 

 

#kreativnopreduzetništvo

Kreativna ekonomija

Rekognisticiranje, mapiranje, analiza i predlog koncepata razvoja kreativne ekonomije; kreiranje inovativnih programa i mera, monitoringa i evaluacije. 

 

#kreativnaekonomija

Creative LAB

CreativeLAB by IKPI – podsticanje i razvoj kreativnog preduzetništva, konceptualizacija poslovnih ideja i razvoj modela monetarizacije. Podrška inicijativana koje se fokusiraju na razvoj kreativnog preduzetništva inspirisanog tradicijom i kulturnim nasleđem. 

 

#kreativnopreduzetništvo

Inovacije 

Razvoj i facilitiranje inovacija u kreativnom sektoru, osmišljavanje i implementacija inovativnih rešenja.                                                                    

 

#kreativniturizam #kulturnonasleđe

00

Čulno nasleđe

Interpretacija nasleđa zasnovana na konceptu senzitivnog iskustva (5S) i imverzivnog iskustva kulturnog nasleđa.                                                                                                                                         

                                                 

              

#culnoiskustvonasleđa #5S

00

Kreativni turizam

Mapiranje i procena resursa za razvoj kreativnog turizma; kreiranje/inoviranje turističkog proizvoda na bazi čulnog iskustva; plan promocije; obuka subjekata uključenih u kreativni turizam. 

 

#kreativniturizam

00

Fair Creative Policy LAB

Istraživačka i facilitatorska podrška oblikovanju javnih politika u kreativnom sektoru, ruralnom razvoju i preduzetništvu; razvoj upravljačkih kapaciteta javnog sektora sa posebnim fokusom na primenu fer principa i prakse u oblikovanju instrumenata i mera javnih politika.

 


#javnepolitike #inovacije