IKPI.

Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije bavi se primenjenim istraživanjima i podsticanjem inovacionih aktivnosti u kreativnom sektoru.