IKPI.

 

Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije bavi se osnovnim i primenjenim istraživanjima u sferi ekonomike kulture i kreativnog sektora, podsticanjem inovacionih aktivnosti i unapređenjem javnih politika koje utiču na razvoj kreativne ekonomije. 

 

Institut svoje delovanje ostvaruje kroz nekoliko programskih linija: Kreativno staklo Srbije, Kreativno preduzetništvo Srbije i Fair Creative LAB. 

 

2021. godine Institut je izabran u pet finalista UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman nagrade za kreativnu ekonomiju za svoja postignuća u podsticanju kreativnog preduzetništva i kreativne ekonomije. 

 

2023. godine Instititu je postao član Svetodavnog odbora međunarodne “Povelje o fer kulturi” posvećene unapređenju i promociji pravičnog razvoja kreativnog sektora, a koju je pokrenula Nemačka komisija za saradnju sa UNESCO. 

Misija

Kroz istraživanja i druge aktivnosti Institut povezuje nauku i praksu i kreira inovativna rešenja u kreativnom sektoru i javnim politikama senzibilna na zaštitu, unapređenje i ekonomsku odživost i pravičnost kulturnih izraza. 

Vizija

Podsticanje inovacija u kreativnom sektoru i javnim politikama senzibilnih na zaštitu, unapređenje i ekonomsku održivost i pravičnost kulturnih izraza. 

Ciljevi

Razvoj teorijskih i praktičnih znanja i inovativnih rešenja u oblasti kreativne ekonomije, njihova afirmacija i povezivanje nauke i prakse u ovoj oblasti, kao i afirmisanje pitaja iz oblasti razvoja kreativnog sektora i njegovih socio-ekonomskih efekata. 

 office@kreativnaekonomija.com
                      @kreativnopreduzetnistvo

 

                  Portfolio projekata i aktivnosti