“Privreda Paraćina” u Petrovcu na Mlavi

U saradnji sa Zavičajnim muzejom Petrovac na Mlavi gostovanje izložbe “Privreda Paraćina – od mlina do industrije: sećanje za optimističnu budućnost” do 25. novembra 2019.