Gostovanje “Privrede Paraćina” u Šapcu

U saradnji sa Kulturnim centrom Šabac gostovanje izložbe “Privreda Paraćina – od mlina do industrije: sećanje za optimističnu budućnost” do 15. decembra 2019.