Filantropska agenda

Trag fondacija u saradnji sa Koalicijom za dobročinstvo objavila je  Filantropsku agendu koja sadrži analizu i predloge za unapređenje poreskih i drugih propisa od značaja za razvoj davanja za opšte dobro. Institut je za te potrebe uradio cost-benefit analizu troškova i koristi povećanja neoporezivog iznosa stipendija na 30.000 dinara, kao i cost-benefit analizu oporezivanja donacija u vidu prehrambenih proizvoda i hrane.