Digitalne inovacije u kulturnom nasleđu

Naši inovativni projekti u oblasti kulturnog nasleđa predstavljeni na medjunarodnoj konferenciji Tehnološkog univerziteta na Kipru. Konferenciju je organizovala Digital Heritage Research Lab povodom međunarodnom dana spomenika kulture i kulturno-istorijskih celina i na njoj su prezentovani naši zajednički projekti sa Zavičajnim muzejom Paraćin u oblasti primene digitalnih inovacija u kulturnom nasleđu i modeli njegovog povezivanja sa kreativnim industrijama.