Učešće u debati “Fer praksa u vizuelnim umetnostima”

16.03.2021.

Održana debata o Fer praksi u vizuelnim umetnostima: pravična naknada, porezi i javne politike u okviru projekta Ka horizontalnosti u umetnosti koji realizuje ULUS. Teme razgovora obuhvatile su: pitanja uspostavljanja pravične naknade, njenog odmeravanja i institucionalizacije i izazovi iz ugla aktera gelarijskog sistema i javne politike; pitanja oporezivanja  prihoda umetnika i oblikovanje ekonomskih instrumenata kulturne politike u ovoj oblasti.

Učesnici debate: Aleksandra Ajduković (fer praksa i galerijski uslovi u Republici Srbiji), Bojana Lukić (uporedna praksa), Andreja Čivtelić (pravni okvir), Miodrag Varagić (porezi), Dragana Nikoletić (javne politike i komunikacija sa zainteresovanim stranama) Zorana Đaković, Kulturni centar Beograda, Mia David, Navigator, Nela Tonković, Savremena galerija Subotica, Isidora Fićović, samostalana umetnica, Dimitrije Tadić, Ministarstvo kulture i javnog informisanja, Vladimir Nedeljković, Ministarstvo kulture i javnog informisanja, Uroš Đurić, samostalni umetnik, Dr Hristina Mikić, ekspert u oblasti ekonomike kulture i načelnik Istraživanja i razvoja u Institutut za kreativno preduzetništvo i inovacije.

Naslovna ilustracija: ULUS