UNESCO & Svetska banka: pozicioni papir

14. april 2021. Predstavljen pozicioni papir o kreativnosti, kulturi i inkluzivnom rastu gradova koji su priredili UNESCO & Svetska banka u čijoj izradi je učestvovala saradnica Instituta

Na sastanku visokih predstavnika međunarodnih organizacija povodom 21. maja Međunarodnog dana kulturne raznolikosti diskutovana su pitnja razvoja kreativnog sektora i predstavljen pozicioni papir o kreativnosti, kulturi i inkluzivnom razvoju u gradovima. Ovaj izveštaj priredili su UNESCO & Svetska banka, a u njegovoj izradi učestvovala je naša naučna saradnica dr Hristina Mikić. 

Pozicioni papir moze se pruzeti https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35621