Novi magazin: Pomoravlje – kreativna Meka

20. 06. 2021. U novom broju Novog magazina priča o našem projektu podsticanja kreativnog preduzetništva u Pomoravlju i Laboratoriji kreativnog preduzetništva sa ciljem da se unaprede kapaciteti i razviju inovativni proizvodi inspirisani kulturnim nasleđem Pomoravlja.