Kreativno preduzetništvo: Srbija u užem izboru za UNESCO nagradu

Avgust 2021. u užem izboru za UNESCO nagradu za kreativnu ekonomiju za 2021. godinu nalazi se naša inicijativa Kreativno preduzetništvo Srbija.

Inicijativa “Creative Entrepreneurship Serbia” obuhvata Laboratoriju kreativnog preduzetništva i prateće javno-zagovaračke aktivnosti poput Foruma kreativne ekonomije, Škole kreativne ekonomije, debata i konferencija o kreativnom preduzetništvu koje se sprovode od 2012. godine. Cilj inicijative je unapređenje ekonomskih znanja o kreativnoj ekonomiji i zaštiti raznolikosti kulturnih izraza na preduzetničkom nivou i na nivou javnih politika. Kroz različite programe učestvovalo je više od 5000 korisnika. Više od 350 preduzetnika unapredilo je znanja i veštine kroz obuku, treninge, mentorsku i savetodavnu poršku u oblasti kreativnog preduzetništva, naročito žene i mladi.

Inicijativu je kandidovao Zavod za proučavanje kulturnog razvitka – nacionalna kontakt tačka za Uneskovu konvenciju o zaštititi i promociji raznolikosti kulturnih izraza uz saglasnost nacionalne kancelarije Uneska u Srbiji. Među više od 69 prijava iz celog sveta, inicijativa “Creative Entrepreneurship Serbia” našla se u užem selekcionom izboru 10 programa koji će se naći u trci za ovu nagradu. Pobednik će biti proglašen u novembru.