“Culture.Society.Economy.Poliics”

dr Hristina Mikić ko-urednik međunarodnog časopisa “Culture.Society.Economy.Politics” posvećenog kreativnoj ekonomiji.

Tematski broj časopisa “Culture.Society.Economy.Politics” čiji je izdavač Fakultet za menadžment, Univerziteta za javnu upravu posvećen je izazovima kreativne ekonomije i dostupan je na Sciendo platformi.