Laboratorija kulture 21

Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski” organizovao je konferenciju o inovacijama u sektoru kulture i budućnosti razvoja ove oblasti.

Učesnici ove konferencije su bili istoričar umetnosti dr Zoran Erić koji je govorio o poziciji savremene umetnosti danas i kakav je odnos umetnosti i inovacija. Ivana Jovanović Arsić predstavila je inovacije u institucijama kulture sa posebnim osvrtom na biblioteke, dok je naša direktorka istraživanja i razvoja dr Hristina Mikić govorila o problematici umetničk og tržišta u svetu i Srbiji, kao i novi tendencijama u ovom polju. Urednik i moderator konferencije bila je dr Biljana Mickov.