Podrži kreativne vrednosti 01.

5.02.2022. dr Hristina Mikić na konferenciji o kreativnim industrijama Privredne komore Vojvodine.dr Mikić se u svom izlaganju fokusirala na kreativnost sa autorskim potpisom, kao i promene u regulatornom okviru za miko-kreativno preduzetništvo koje bi bilo potrebno preduzeti kako bi se stvorio održivi ambijent za razvoj kreativnog preduzetništva. Osim nje na konferenciji su učestvovali dr Jelena Borocki, Jelena Baćić Alimpić, Zaga Kalmar, Danilo Vuksanović, Zdravko Vulin, Milica Mišicki, Zoran Đerić, Nikola Škorić, Violeta Đerković, Agota Vitkai Kučera.