Monografija “Nova paradigma kreativne ekonomije”

Iz štampe je izašla naučna monografija “Nova paradigma kreativne ekonomije” u izdanju KC “Miloš Crnjanski” i Instituta.

Monografiju su uredile dr Hristina Mikić i dr Biljana Mickov, a ona je posvećena promišljanju uloge kulturnih resursa i kreativnosti u oblikovanju novih društvenih i ekonomskih struktura utemeljenih na načelima fer razvoja. Monografija pruža inovativna i raznorodna razmišljanja, ali nema ambiciju da ponudi konačna rešenja i da kanonizuje određena znanja iz ove oblasti, već da naznači nove pravce razvoja kreativne ekonomije.

U njoj se sagledavaju nova filozofija i osnovni megatrendovi budućnosti kreativne ekonomije. Esencijalnu sadržinu nove paradigme kreativne ekonomije na putu od pravičnosti ka pravednosti čini lanac fer vrednosti: ekonomija, lepota, stil, osećajnost, ukus, moral, etika i vrednost = nova paradigma kreativne ekonomije.

Poglavlja u njoj potpisuju dr Hristina Mikić, dr Branko Radulović, dr Dejan Molnar, dr Gojko Rikalović, dr Zoran Erić, dr Džastin O’Konor, Maja Marsenić, dr Darko Reba i mr Olivera Marković, dr Endi Prat, dr Dr Dejzi Fenkort i dr Sirša Fin.