Zrenjanin: Čulno nasleđe i pivarstvo

Dr H. Mikić i dr D. Molnar na Simpozijumu piva, pivarske opreme i pivarstva predstavili rad “Čulno nasleđe i pivarstvo”.

U Zrenjaninu je od 25-28. oktobra održan V Naučno-stručni simpozijum sa međunarodnim učešćem “Pivo, pivarske sirovine i oprema” sa više od 40 međunarodnih i domaćih učesnika.