Mini vintage kolekcija “Paraćinska nostalgija”

Mini vintage kolekciju je osmislio poznati dizajnerski studio REMAKE iz Beograda u okviru inicijative “Digital Glass Serbia”.

Dizajnerski studio REMAKE koji vode Antea Arizanović i Jovana Božović kreativnim intervencijama oživljavaju stare porcelanske i staklene predmete i daju im novi senzibilitet. Rukovode se cirkularnim principima i standardima eko-kreativne ekonomije. U Paraćinskom staklu videle su posebnu inspiraciju koja potiče iz njegove tradicije, krhkosti, lepote i baštinjenja ličnih i kolektivnih sećanja i zato su poželele da mu udahnu novi život. One su proučavale stare kataloge koji se čuvaju u Zavičajnom muzeju i interesantnu istoriju staklarstva u Pomoravlju i kroz kreativni proces dale novo čitanje naše staklarske tradicije. Namera im je bila da spoje kreativno preduzetništvo sa kulturnim nasleđem staklarstva i tako doprinesu njegovom očuvanju i održivom razvoju.

Premijera se održava u okviru dvodnevnog Creative Glass LAB-a – eksperimentalnog programa za revitalizaciju Paraćinskog staklarstva i proslave UN Međunarodne godine stakla.