LIMES: “Kreativne industrije i baština”

Predstavljen tematski broj časopisa Limes “Kreativne industrije i baština” sa našim prilogom o inicijativi Digital Glass Serbia.

U okviru 6. Festivala humanistike, kulture i umetnosti FESK, u Biblioteci grada Beograda predstavljen je dvobroja časopisa “Limes”, posvećenog kulturnim i kreativnim industrijama i baštini. Za ovaj tematski broj dr Hristina Mikić pisala je o našoj inicijativi Digital Glass Serbia kao primeru digitalne memoralizacije nasleđa i podstiacnju kreativnosti inspirisane tradicijom staklarstva.