CULTURE 2030 Indikatori za Srbiju

12.12.2022. U Jugoslovenskoj kinoteci predstavljeni su UNESCO Culture indikatori za Srbiju.

Pilot projekat o sprovođenju kulturih indikatora u vezi sa ciljevima održivog razvoja – Culture 2030 Indicators podrazumeva prikupljanje i analizu podataka prema metodologiji i definicijama Culture 2030 Indicators u Republici Srbiji. Reč je o ekperimentalnom projektu razvoja modela za multisekroske indikatore praćenja razvoja kreativnog sektora na lokalnom nivou, na primeru grada Leskovca. Indikatori treba da posluže da se razviju lokalne politike zasnovane na činjenicama i oblikuje lokalni strateški razvoj  kulture na održivim osnovama.